Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert,w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie posadzek z PCV w korytarzu II piętra budunku Miejskiego Zespołu Szkół nr 6.

WYBÓR OFERTY (WER. PDF) 

****************************************************************

 PRZETARG
 Wykonanie posadzek z PCV w korytarzu II piętra budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach
Numer ogłoszenia: 397286 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011r.

 

- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- zał.1 do SIWZ - SST posadzki PCV
- zał.2 do SIWZ - schemat kolorystyki
- zał.3 do SIWZ - przedmiar robót
- zał.4 do SIWZ - wzór umowy
- zał.5 do SIWZ - formularz oferty
- zał.6 do SIWZ - oswiadczenie z art.22
- zał.7 do SIWZ - wykaz robót
- zał.8 do SIWZ - oświadczenie 24

 

***************

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie posadzek z PCV w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach

Załącznik

 ************

 Gorlice: Wykonanie posadzek z PCV w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach
Numer ogłoszenia: 237137 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- zał.1 do SIWZ - SST posadzki PCV
- zał.2 do SIWZ - schemat kolorystyki i układu
- zał.3 do SIWZ - MZS_Nr_6_posadzki_pcv_na_korytarzu_przedmiary
- zał.4 do SIWZ - wzór umowy
- zał.5 do SIWZ - formularz oferty
- zał.6 do SIWZ - oswiadczenie z art.22
- zał.7 do SIWZ - wykaz robót
- zał.8 do SIWZ - oświadczenie 24

 

 

************************************************************

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ....

Zamawiający - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na REMONT SANITARIATÓW w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach wraz z WYMIANĄ PIONÓW WODOCIĄGOWYCH
ogłoszenie_o_zamówieniu:


- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- 1_zał_WC personel parter
- 2_zał_I p chłopcy
- 3_zał_I p chłopcy druga strona
- 4_zał_I p dziewczęta druga strona
- 5_zał_II p chłopcy
- 6_zał_II p dziewczęta
- 7_zał_piony wodociągowe
- 8_zał_STWIOR
.....cz_1_Roboty rozbiórkowe
.....cz_2_Posadzki
.....cz_3_Okładziny wewnętrzne
.....cz_4_Drzwi drewniane
.....cz_5_Instalacje wod-kan
- 9_zał_formularz_oferta
- 10_zał_oświadczenie z art. 22
- 11_Zał_wzór_umowy
- 12_zał_wykaz wykonanych zamówień
- 13_zał_wykaz osób i podmiotów

 

 

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.