OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, odbywa się to w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują program:
Wokół Przedszkola, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanny Lendzion, Wiesławy ŻabyŻabińskiej

Wykorzystujemy również nowoczesne metody pracy, do których zaliczyć można: metoda Marii Montessori, metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Ireny Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”, Kinezjologia Edukacyjna Paula i Gail Denisona. Do wyżej wymienionych metod posiadamy materiały, pomoce, sprzęt specjalistyczny, jak również wykwalifikowaną kadrę.

 

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.