Organ prowadzący: Gmina Miejska Gorlice

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:
 MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

Adres: Miejskie Przedszkole Nr 8
Przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6
ul. Hallera 17
38-300 Gorlice

Telefon: 0-18 3537604

P9153228

Struktura i organizacja przedszkola:

Godziny otwarcia przedszkola: 6:30-16:30
Liczba oddziałów: 7
Liczba miejsc: 168
Liczba sal dydaktycznych: 7
Sala gimnastyczna
Duży plac zabaw

 

Jako przedszkole współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz z wieloma instytucjami, do których między innymi zaliczyć można: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Straż Pożarną, Policję, piekarnię, Bibliotekę Publiczną, Gorlickie Centrum Kultury oraz pobliski Miejski Zespół Szkół Nr 6.

OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, odbywa się to w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. 

 

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.