„Wychowania Patriotycznego”
w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach

Realizator: Dyrekcja, nauczyciele MZS nr 6 w Gorlicach

Cele:
- poznajemy historię Gorlic i Ziemi Gorlickiej,
- znamy Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Gorlic,
- uczestniczymy w uroczystościach, rocznicach, różnych wydarzeniach, konkursach.

Zasięg:   Uczniowie i nauczyciele MZS nr w Gorlicach.

Efekty:

Uroczystość na 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Gorlickiej  odbywa się 1 września apel poległych oraz składanie wieńców przez różne środowiska miasta.

Rajd Gimnazjalisty

W tym roku odbył się już siódmy Rajd Gimnazjalisty – 27.09.2009 roku Gimnazjaliści przemierzali szlaki Beskidu Niskiego, poznali krajobrazy, niezwykłe okazy przyrodnicze, architekturę (cmentarze z I wojny światowej) oraz historię rejonu.

 

 

 

Odsłonięcie Obelisku 13.10.2008r

13.10.2008 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconemu Januszowi Korczakowi. Młodzież przedstawiła część artystyczną. Obiekt ten przekazano pod opiekę naszej szkole.

 

 

Odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej

Odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej jest wpisane w tradycje naszej szkoły i to nie tylko z okazji rocznic. Pod opieką naszej społeczności  znajduje się cmentarz nr 91, Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej, Obelisk poświęcony Januszowi Korczakowi.

 

 

Akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została przygotowana uroczysta akademia. Na tę uroczystość zaproszono kombatantów, Sybiraków zaprzyjaźnionych z naszą szkołą.

 

 

Uroczysta msza święta z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada 2008 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w uroczystej mszy z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie odbył się przemarsz pod Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej.

 

 

Wystawa „Znaki Pamięci”

Uczestniczymy także w organizowanych wystawach, np. w Domu Polsko – Słowackim „Znaki Pamięci”, „Polacy na drodze do niepodległości i demokracji w latach 1956-1981” pod patronem IPN – 25.11.2008r. Po tej ostatniej wystawie uczniowie Szkoły Podstawowej  wykonali prace plastyczne, a uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w konkursie (16.12.2008r.)

 

Kółko historyczne

Uczniowie kółka historycznego zwiedzają Muzeum Regionalne w Gorlicach oraz wystawę w Domu  Polsko – Słowackim.

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.