visegrad

On behalf of Primary School Number Six Friends Association in Gorlice we would like to express our gratitude to sponsors for granting the project number 10910072 4 Faces of Visegrad Group, partners for active participation in the project and all teachers, instructors and pupils whose hard work was invaluable.

Statutory representative
Małgorzata Świerz
Project coordinator
Agnieszka Kosiek


W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gorlicach składamy serdeczne podziękowania sponsorom za umożliwienie realizacji projektu numer 10910072 4 Faces of Visegrad Group, partnerom za aktywne włączenie się w projekt oraz wszystkim nauczycielom, instruktorom i uczniom, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Ustawowy przedstawiciel
Małgorzata Świerz

Koordynator projektu
Agnieszka Kosiek


Podsumowanie projektu 4 faces of Visegrad Fund

Jako podsumowanie projektu 15 i 16 czerwca 2009r. odbył się dwuetapowy konkurs geograficzno-kulturowy na temat krajów grupy Visegrad Fund, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.

 

W ramach projektu 4 faces of Visegrad Fund w dniach 4-7 czerwca 2009r. grupa młodzieży klas 6 wyruszyła na Węgry, gdzie integrowali się z młodzieżą węgierską oraz zażywali słonecznych i wodnych kąpieli.

 

 

Wizyta w Republice Czeskiej

W dniach  od 6 do 9 maja 2009 r. w ramach projektu„4 faces of Visegrad Group” współfinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki gościliśmy  w Republice Czeskiej   w Szkole Podstawowej im. Generała Klapalka w Kralupach nad  Wełtawą. Najważniejsze punkty naszej wizyty:

Występy w Domu Kultury
– prezentacje polskich tańców narodowych, Poloneza, Krakowiaka, Mazura oraz  piosenek ludowych we współczesnych aranżacjach oraz  udział w spektaklu teatralnym przygotowanym przez czeskich partnerów.

 

Wspólne zabawy m.in. bieg na orientację w terenie, ognisko na przystani Marina, nauka piosenek polskich i czeskich, udział w lekcji muzyki, rejs statkiem po Wełtawie

 

 

Zwiedzanie Pragi – pokaz wodno-muzyczny Kriżkowe Fontanny, Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Mała Strana, Plac Wacława.

 

 

Poznajemy urokliwy Morawski Kras -  m.in. Jaskinia Macochy i spływ podziemną rzeką.

 

 

WYJAZD UCZNIÓW KLAS 3 SP DO Bardejova

28.05.2009r. Dzieci ze słowackiej szkoły na Vinbargu w Bardejovie spotkały się z uczniami naszej szkoły, wspólnie bawiły się na pływalni, po obiedzie i zwiedzaniu szkoły zwiedzały miasto Gorlice.
 
 03.06.2009r. Uczniowie klasy 3 SP wyjeżdzają na Słowację.
W programie uwzględniono:
-zwiedzanie miasta: zabytkowej Starówki, muzeum historycznego w starym ratuszu, murów i baszt obronnych, muzeum przyrodniczego, bazyliki św. Idziego i wyjście na wieżę
-spotkanie z rówieśnikami: po obiedzie zwiedzanie szkoły, zabawy i rozgrywki sportowe, konkurs rysunkowy
-spacer po Bardejowskich Kupelach

 

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.