Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

w MZS nr 6 w dniu 1 września 2021 r.

Godz. 9:15   - spotkanie z wychowawcami klas 2-8 w salach lekcyjnych według załączonego poniżej przydziału sal. / Uwaga! – prosimy o samodzielne wejście do szkoły ucznia w maseczce  bez rodzica./

Godz. 10:30   - spotkanie z wychowawcami klas 1 w salach lekcyjnych według załączonego poniżej przydziału sal lub pomieszczeń w szkole.

Uwaga: zgodnie z wytycznymi GIS na spotkanie z wychowawcami klas 1-ych prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców /opiekunów prawnych. Na terenie szkoły wszyscy przebywają w maseczkach higienicznych. Uczeń po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę.

                                     PRZYDZIAŁY SAL W DNIU 1 WRZEŚNIA

Klasa 1a - I piętro pod sceną / po spotkaniu z dyrekcja szkoły uczniowie udadzą się do sali nr 109/

Klasa 1b -  I piętro pod sceną / po spotkaniu z dyrekcją szkoły czniowie udadzą się do sali nr 108/

Klasa 2a – sala 103            Klasa 2b – sala 102

Klasa 3a – sala 003            Klasa 3b – sala 202

Klasa 4a – sala 207            Klasa 4 b – sala 305       

Klasa 5a – sala 203            Klasa 5b - sala 208         Klasa 5c - sala 312

Klasa 6a – sala 209           

Klasa 7a – sala 308            Klasa 7 b – sala 303        Klasa 7c – sala 311

Klasa 8a – sala 314            Klasa 8 b – sala 306        Klasa 8c -  sala 302       

                                                                                                   Sławomir Kowalski - dyrektor

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.