Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

w MZS nr 6

w dniu 1 września 2020 r.

Godz. 9:15   - spotkanie z wychowawcami klas 2-8 w salach lekcyjnych według załączonego poniżej przydziału sal. / Uwaga! – prosimy o samodzielne wejście do szkoły ucznia bez rodzica./

Godz. 11:00   - spotkanie z wychowawcami klas 1 w salach lekcyjnych według załączonego poniżej przydziału sal lub pomieszczeń w szkole.

Uwaga: zgodnie z wytycznymi GIS na spotkanie z wychowawcami klas 1-ych prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców /opiekunów prawnych. Na terenie szkoły wszyscy przebywają w maseczkach higienicznych. Uczeń po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę.

                                     PRZYDZIAŁY SAL W DNIU 1 WRZEŚNIA

Klasa 1a - stołówka szkolna / po spotkaniu uczniowie udadzą się do sali nr 103/

Klasa 1b -   korytarz I piętra / po spotkaniu uczniowie udadzą się do sali nr 102/

Klasa 2a – sala 109            Klasa 2b – sala 108

Klasa 3a – sala 003           Klasa 3b – sala 202

Klasa 4a – sala 203            Klasa 4 b – sala 208        Klasa 4c – sala 312

Klasa 5a – sala 209

Klasa 6a – sala 306            Klasa 6 b – sala 303        Klasa 6c – sala 311

Klasa 7a – sala 314            Klasa 7 b – sala 308        Klasa 7c – sala 207

Klasa 8a – sala 302            Klasa 8 b – sala 305        

                                                                                                   Sławomir Kowalski - dyrektor

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.