ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA STRZELECKIEGO
LIGI OBRONY KRAJUPrzewodniczący: Mateusz Ćwiklik
Zastępca: Adrian Tokarz
Skarbnik: Nikola Szewczyk
Sekretarz: Julia Miciek
Członkowie zarządu: Martyna Szura, Paulina Tokarz, Krzystian Trzciński


Opiekunem Szkolnego Koła Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju jest nauczyciel zajęć technicznych Łukasz Stelmach posiadający uprawnienia "prowadzącego strzelanie" oraz Llicencję sędziego strzelectwa sportowego klasy III".

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.