SZKOLNA LIGA STRZELECKA

„O  PUCHAR  OPIEKUNA STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ 10M”

W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH

 

            Od 1 września 2016r.   w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach rusza Szkolna Liga Strzelecka zorganizowana przez opiekuna Szkolnego Koła Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju pana Łukasza Stelmacha. Zapraszamy do udziału młodzież klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum  zainteresowanych  strzelectwem sportowym.

          

 1. ZAWODÓW
 1. 1.       Cel zawodów:
 • wyłonienie najlepszego strzelca szkoły w strzelectwie sportowym,
 • popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • prezentacja osiągnięć strzeleckich uczniów „Szóstki".
 1. 2.       Organizator:
 • Opiekun SKS LOK,
 • Szkolne Koło Strzeleckie LOK.
 1. 3.      Termin:
 • 1 wrzesień 2016 r. - 31 maja 2017 r.
 1. 4.      Konkurencja:
 • karabinek pneumatyczny,
 • tarcza sportowa TS-1,
 • odległość 10 m.
 1. 5.      Klasyfikacja:
 • indywidualna o osobnej kategorii chłopców i dziewcząt.
 1. 6.      Uczestnictwo:
 • uczniowie klas IV-V s.p. oraz I-III gimnazjum,
 1. 7.      Broń i amunicja:
 • karabinki i śrut zabezpiecza wyłącznie organizator.
 1. 8.      Warunki strzelania:
 • karabinek pneumatyczny- przyrządy celownicze zamknięte Heanel -312,
 • postawa strzelecka leżąc z lub bez wykorzystania podpórki,
 • odległość 10 m.,
 • ilość strzałów: 10 ocenianych; 
 • czas strzelania – 10min.,
 • w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje ilość „10”,  „9” itd.
 1. 9.      Bezpieczeństwo:
 • zawodnicy zostaną przed strzelaniem zapoznani z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej,
 • zawodnicy muszą się bezwzględnie podporządkować prowadzącemu strzelania.
 1. 10.    Warunek wygrania szkolnej ligi strzeleckiej:
 • uczniowie biorący udział w treningach Szkolnego Koła Strzeleckiego oddają serie 10 strzałów do tarczy Ts-1 (zawodnik może oddać kilka serii podczas treningu o ile pozwala na to czas),
 • do rankingu miesiecznego zalicza sie najlepszy wynik pojedyńczej serii strzelań uzyskany w danym miesiącu przez zawodnika,
 •  jeżeli zawodnik z przyczyn losowych nie brał udział w treningu w danym miesiącu - nie ma możliwości "nadrobienia zaległej serii strzelań",
 • z końcem maja 2017 r. zlicza się najlepsze cząstkowe wyniki z danych miesięcy od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.,
 • na podstawie uzyskanych wyników wyłania się zwyciezcę w kategorii dziewcząt i chłopców.
 1. 11.     Nagrody:
 • Indywidualne: za zajęcie I – VI miejsca dyplomy; za zajęcie I –III miejsca  nagrody rzeczowe.
 1. 12.  Postanowienia końcowe:
 • uczestników  i opiekunów  obowiązują przepisy niniejszego regulaminu , postanowienia organizatora , a także  sędziów konkurencji,
 • w przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika,
 • zawodników obowiązuje regulamin strzelnicy oraz przepisy bezpieczeństwa.
Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.