STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  W GORLICACH

Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLICKI, gmina GORLICE,
miejsc. GORLICE
Adres: ul. Hallera, nr 79, lok ---, kod 38- 300, poczta Gorlice
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21. 04. 2004.r
numer KRS  0000048429, REGON 491963488
Członkowie zarządu:
Prezes: Małgorzata Świerz
Wiceprezes: Renata Tatko                                            
Wiceprezes: Kazimierz Adamczyk
Sekretarz: Krystyna Zawadzka.
Skarbnik: Katarzyna Fiega
Członek: Klaudia Obrzut
Członek: Agnieszka Sztaba

      Stowarzyszenie powstało w 1999 roku z inicjatywy i nauczycieli i rodziców z autyzmem, uczęszczających do klasy specjalnej działającej w naszej szkole. Od kwietnia 2004 roku posiada statut organizacji pożytku publicznego. Pierwszym prezesem był Krzysztof Hajduk, w 2003 roku prezesem została Małgorzata Świerz. Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z deficytami rozwojowymi oraz organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszej szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej. Dofinansowuje wyjazdy młodzieży na wycieczki krajowe i zagraniczne, zakupuje pomoce dydaktyczne, pomaga uczniom o trudnej sytuacji materialnej.

    Stowarzyszenie opracowuje projekty i pozyskuje środki na ich realizację. Do najciekawszych należą "Wzrastajmy razem", "Jesteśmy EKO", "Poznawanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej", "Zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami", "Uśmiech dziecka" - współfinansowany przez Fundację Dzieci i Młodzieży Batory oraz "Let's open the gates" i " U Faces of Visegrad group" - projekty współfinansowane przez International Visegrad Fund.

        W latach 1999-2002 Stowarzyszenie prowadziło śiwtlicę dla dzieci z autyzmem i świetlicę socjoterapeutyczną dla uczniów naszej szkoły.
     

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.