Zespół taneczno - wokalny

Dnia 17 maja 2015 w czasie pobytu w Grecji Zespół Taneczny „Pogórzanie Bis” wziął udział w Ogólnokrajowym Kulturalnym Dziecięcym Festiwalu Tańców Ludowych w Korinos. Festiwal rozpoczął korowód wszystkich zespołów z poszczególnych regionów państwa. „Pogórzanie Bis” podczas występu zaprezentowali polskie tańce narodowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem wzbudzając aplauz licznie zgromadzonej widowni i uznanie jurorów, którzy uhonorowali zespół „Proporcem Festiwalu”. Finałem Festiwalu było odtańczenie przez wszystkich uczestników greckiego tańca ludowego sirtaki, na którym wzorowany jest znany taniec zorba.
Zespół Taneczny „Pogórzanie Bis” powstał w 2003 roku. Jego członkowie to uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach. W swoich programach zespół prezentuje polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, oberek, mazur i kujawiak. W dorobku posiada także tańce lubelskie i rzeszowskie. Wielokrotnie występował na scenach krajowych oraz zagranicznych. Koncertował na Węgrzech, Łotwie, Słowacji, w Rumunii, Czechach i Ukrainie oraz Francji i Hiszpanii. Dwukrotnie (w 2003 i 2005 roku) zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Szkolnych „SULIEXPO” na Węgrzech. W 2008 roku został wyróżniony w Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu. W roku 2009 reprezentował miasto Gorlice podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą” w Gorlicach. W roku ubiegłym realizował Projekt współpracy młodzieży z Gorlic i ukraińskiego Kałusza „Tak wiele nas łączy…Gorlice, Kałusz” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Efektem projektu był wspólny występ obu grup w koncercie XVII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Świat pod Kuczerą”.
Choreografem zespołu jest Halina Czeluśniak - instruktor GCK, z ramienia szkoły grupą opiekuje się Lucyna Ciszczoń, zespół wokalny prowadzi Dorota Przyrowska.
Wieloletnia współpraca GCK i MZS nr 6 w Gorlicach układa się pomyślnie i planowana jest na kolejne lata.

 

Krakowiak w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6
w Gorlicach

 

 

Polonez w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6
w Gorlicach 

 

 

Kujawiak w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6
w Gorlicach 

 

Oberek w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6
w Gorlicach 

 

Mazur w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 
w Gorlicach 

 

Kujawiak w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 
w Gorlicach 

 

Polonez w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 
w Gorlicach 

 
Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.